Obsługa nieruchomości

W ramach standardowej obsługi nieruchomości zapewniamy:

  • Obsługę administracyjną i księgową
  • Obsługę prawną
  • Obsługę techniczną
  • Pobieranie dotacji na remonty
  • Dyżury informacyjne i spotkania organizacyjne